Chính sách bảo mật thông tin khách hàng nhằm bảo mật mọi thông tin cá nhân. Thông tin liên quan đến khách hàng, tránh bị lộ hoặc đánh cắp thông tin.

Tầm quan trọng của bảo mật thông tin

Quyền riêng tư về bí mật thông tin cá nhân điều đã được Hiến Pháp 2013. Cũng như các luật và nghị định đã thừa nhận bảo vệ. ( Chính sách bảo mật )
Hiệp Hội Gốm Sứ cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các luật. Nghị định về tuân thủ quyền riêng tư cá nhân của khách hàng.
Khi quý khách hàng mua hàng tại Hiệp Hội Gốm Sứ chúng tôi chỉ yêu cầu quý khách hàng cung cấp các thông tin sau :
1. Họ Tên……………………
2. Địa chỉ…………………….. và Số điện thoại………………….

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin


Đó là thông tin bắt buộc khi quý khách hàng mua sản phẩm của Hiệp Hội Gốm Sứ. Chỉ sử dụng những thông tin trên vào mục đích ghi thông tin phục vụ cho việc bảo hành. Đổi trả hàng, liên hệ để giao sản phẩm. Quý khách hàng không phải đăng kí bất kì tài khoản nào trên website của Hiệp Hội Gốm Sứ mà vẫn có thể mua hàng.( chính sách bảo mật ).

Tham khảo thêm>>>>> Phương thức thanh toán

Đảm bảo chính sách bảo mật thông tin

– Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Thông tin cá nhân về Quý khách mà Hiệp Hội Gốm Sứ có được. Trong quá trình giao dịch chỉ dùng vào mục đích phục vụ Quý khách hàng. Thông tin thu thập bao gồm bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, email.

– Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin về khách hàng chỉ được sử dụng để phục vụ đáp ứng nhu cầu mua hàng của Quý khách. ( Chính sách bảo mật )

– Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin bảo mật cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho tới khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Hiệp Hội Gốm Sứ

– Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Hiệp Hội Gốm Sứ
– Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: điện thoại, email. ( Chính sách bảo mật )

– Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ yêu cầu mua hàng của Quý khách. Thông tin được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của Quý khách bằng văn bản.
Xem thêm: Cam kết chất lượng sản phẩm, dịch vụ
——————————————
HIỆP HỘI GỐM SỨ – GỐM SỨ BÁT TRÀNG
Địa chỉ: Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0967.491.113
Email: hiephoigomsu@gmail.com