Tượng di lặc

 

Di Lặc là vị phật thứ 5  thay thế Thích Ca Mâu Ni và là vị phật cuối cùng xuất hiện trên trái đất. Trong phật giáo Di Lặc được thờ cúng rất rộng rãi, và trong thế giới hiện đại ngày nay tượng Di Lặc xuất hiện ở khắp mọi nơi, như chùa chiền, cửa hàng, nhà riêng.

Tại Hiephoigomsu.vn có rất nhiều tượng Di Lặc đẹp, tượng gốm sứ cao cấp với nhiều kích thước khác nhau để bạn lựa chọn.