Tranh sứ Trúc lâm thất hiền

Mã sản phẩm: TSTC - 026

1.200.000₫

Tranh sứ Trúc lâm thất hiền với bảy nhà thơ nổi tiếng Đôi nét về tranh tích cổ Trúc Lâm Thất Hiền Trúc...

Tranh sứ Trúc lâm thất hiền với bảy nhà thơ nổi tiếng

Đôi nét về tranh tích cổ Trúc Lâm Thất Hiền

     Trúc Lâm Thất Hiền là thành ngữ dùng để chỉ bảy người hiền sinh sống vào khoảng cuối đời nhà Ngụy, đầu nhà Tấn ở bên Tàu ngày xưa, vào thời gian giữa những năm 200 - 300 sau Tây Lịch. Bảy người hiền đó là các ông: Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Sơn Đào, Hướng Tú, Vương Nhung, Nguyễn Hàm.

- Hiền lành, ngoan ngoãn, thế nhưng khi ta nói "hiền huynh", "hiền nội" thì lại không có nghĩa người anh hiền lành hay người vợ hiền lành . Họ có thể là tướng cướp nhưng gọi họ là  "hiền huynh", "hiền nội" cũng không sai.


- Hiền có nghĩa thân tình, đáng yêu, đáng kính, tỏ vẻ thân kính như hai tiếng gọi "hiền huynh", "hiền nội"  ở trên. Trong tiếng Pháp, tiếng Anh, ta có chữ  tương đương là cher và dear,

- Hiền có nghĩa tài năng và đức hạnh . Nghĩa này dùng để chỉ bảy ông hiền trên đây . Có nghĩa bảy ông này là những người tài giỏi và đức độ  . Về ý nghĩa thứ ba này, xin đặt một câu hỏi rằng những thành ngữ như "hiền tài", "hiền đức", "hiền lương"  có dư một chữ không ?  Thế thì hai chữ "hiền triết" có phải dùng để chỉ các triết gia hiền tài không ? Ngày xưa chữ "triết" không dùng để chỉ một môn triết học như bây giờ mà nó bao gồm nhiều môn học khác như Toán học, Siêu Hình học, Luận Lý học v.v. Vì thế các nhà toán học ngày xưa cũng đều là các triết gia cả và chữ "triết" thời xưa có thể dùng để chỉ sự hiểu biết sâu rộng trên mọi lãnh vực . Ta dùng "hiền triết" cũng vì ý đó .

Có thể bạn quan tâm

 • Đèn tinh dầu ĐTD-002

  250.000₫

 • Đèn tinh dầu ĐTD-003

  250.000₫

 • Đèn tinh dầu ĐTD-004

  250.000₫

 • Đèn tinh dầu ĐTD-005

  250.000₫

 • Đèn tinh dầu ĐTD-006

  250.000₫

 • Đèn tinh dầu ĐTD-007

  250.000₫

Sản phẩm bán chạy